Matura 2015 Repetytorium. Poziom rozszerzony
Matura 2015 Repetytorium. Poziom podstawowy

Express Publishing Matura Repetytorium. Poziom podstawowy i Express Publishing Matura Repetytorium.
Poziom rozszerzony to nowe wydanie bestsellerowych publikacji, przeznaczone dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego w formacie obowiązującym od 2015 r. Materiał zawarty w repetytoriach został opracowany zgodnie z nową podstawą programową oraz Informatorem o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015. Książki zaprojektowano tak, aby uczniowie w obrębie każdego działu tematycznego mogli w zintegrowany sposób ćwiczyć wszystkie umiejętności wymagane w części ustnej i pisemnej egzaminu.

 

Matura Practice Tests. Poziom podstawowy. Część pisemna.
Matura Practice Tests. Poziom rozszerzony. Część pisemna.

Matura Practice Tests. Poziom podstawowy i Matura Practice Tests. Poziom rozszerzony to nowe publikacje przeznaczone dla osób, które przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego w formacie obowiązującym od 2015 r. Każda publikacja z serii Matura Practice Tests zawiera 6 kompletnych testów i stanowi obszerny materiał ćwiczeniowy przygotowujący do części pisemnej egzaminu. Zawarte w publikacjach zadania zostały przygotowane ściśle według wytycznych zawartych w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015.

 

 

 

Matura Prime Time Plus A2-B2

Matura Prime Time Plus to kurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a zwłaszcza liceów ogólnokształcących, przygotowujących się do egzaminu maturalnego 2015 na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Seria łączy aktywną naukę języka angielskiego z poznawaniem ciekawych zagadnień przedstawionych w sześciu modułach tematycznych. Pierwsza część kursu odpowiada poziomowi A2 w skali przyjętej przez Radę Europy.

Matura Prime Time - Interactive Whiteboard Software

Oprogramowanie do wszystkich części kursu Matura Prime Time zawiera pełny materiał z podręcznika - setki ćwiczeń i zadań ze wszystkich modułów oraz ilustracje, teksty, nagrania, gry językowe, odpowiedzi do zadań zamkniętych i otwartych oraz ponad 300 filmów dokumentalnych. Ponadto w każdej części znajduje się animowane nagranie Video Reader.


On Screen to nowa seria podręczników (od B1 do C1) przeznaczona zarówno dla szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do matury, jak i wyższych uczelni oraz szkół językowych. Uniwersalność kursu jest wynikiem zróżnicowania komponentów, np. dwóch wersji zeszytów ćwiczeń - z sekcjami maturalnymi lub bez działów maturalnych.

 

   

Skills for Matura. Znajomość środków językowych. Poziom  rozszerzony.

   

Skills for Matura. Znajomość środków językowych. Poziom podstawowy.

 Skills for Matura. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej.