· Informator maturalny z matematyki 2010
·
Informator maturalny z języków obcych nowożytnych 2012

· Informator maturalny z informatyki 2009 + aneks2010
· Informator maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej 2009 + aneks2010
· Informator z filozofii 2009 + aneks2010

· Informator maturalny z języka polskiego 2008 + aneks2010
· Informator maturalny z geografii 2008 + aneks2010
· Informator maturalny z historii 2008 + aneks2010
· Informator maturalny z wiedzy o społeczeństwie 2008 + aneks2010
· Informator maturalny z biologii 2008 + aneks2010
· Informator maturalny z chemii 2008 + aneks2010
· Informator maturalny z fizyki i astronomii 2008 + aneks2010
· Informator maturalny z historii sztuki 2008 + aneks2010
·
Informator maturalny z historii muzyki 2008
·
Informator maturalny z wiedzy o tańcu 2008

· Informator z języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)  
· Informator z języka włoskiego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych

· Informator dla niesłyszących