Matura Plus


Wychodzimy z założenia, że dwudziesty pierwszy wiek to era specjalistów i edukacja nie jest w tej kwestii wyjątkiem: do matury najlepiej przygotują niekoniecznie profesorowie uniwersyteccy, lecz doświadczeni nauczyciele szkoły średniej, egzaminatorzy OKE, którzy brali udział w poprzednich maturach przeprowadzanych według nowych zasad. Oni najlepiej znają tajniki egzaminu i pomogą uczniom ustrzec się najczęściej popełnianych błędów. 

Nasze kursy są przygotowane przez doświadczonych nauczycieli, egzaminatorów, liderów
i weryfikatorów OKE, którzy pracują na co dzień  w liceach poznańskich i lubią swoją pracę
i swoich uczniów.

Są oni poddawani ciągłej kontroli i opiece metodycznej ze strony kierownictwa placówki, jak również oceniani przez samych uczniów, w cyklicznych ankietach,  co pozwala im dostosować swoje metody dydaktyczne do ich potrzeb. Ponadto ich kwalifikacje zostały pozytywnie ocenione przez Kuratorium Oświaty podczas przyznawania placówce Akredytacji.

Dyrektorem  metodycznym placówki od momentu jej powstania jest Joanna Lorenz  nauczycielka j. angielskiego od 1991 roku, od roku 1995 specjalistka od matury, autorka licznych publikacji na temat przygotowania do matury z języka angielskiego    (m. in. w anglojęzycznym czasopiśmie Teacher, w Rzeczypospolitej, Głosie Wielkopolskim i Gazecie Poznańskiej),  teacher trainer  prowadząca szkolenia metodyczne dla nauczycieli oraz współautorka serii podręczników wydawnictwa Longman Matura Success. Jest autorką programu kursu języka angielskiego oraz koordynatorem wszystkich  pozostałych kursów w Matura Plus. Od kilku lat obowiązki administracyjne nie pozwalają jej na prowadzenie cotygodniowych zajęć na kursach, jednak często przyjemnością obejmuje zastępstwa oraz prowadzi bezpłatne konsultacje z języka angielskiego dla wszystkich kursantów.