Matura Plus


  Gdybyś mimo udziału w naszym kursie nie zdał matury, zwracamy pieniądze za kurs!!!
Udzielamy gwarancji wyłącznie na maturę pisemną na poziomie PODSTAWOWYM.


Warunki gwarancji:

·
obecność: 100% (możliwość odrabiania zajęć)
· teksty własne: co najmniej 4 na 50%
· matury próbne: zaliczenie na 50%
·
ćwiczenia ze środków stylistycznych – do zrobienia w domu - średnia 80%
· kartkówki:
- WSZYSTKIE z literatury (możliwość pisania w sekretariacie) - średnia 70%
- 2 kartkówki z języka - średnia 70%