Matura Plus

Placówka powstała w roku 1996 
jako ośrodek  służący licealistom, głownie w przygotowaniu do matury i egzaminów wstępnych z angielskiego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych studentów stopniowo poszerzaliśmy zakres swego działania
 i zdobyliśmy renomę  wśród poznańskich licealistów jako placówka specjalizująca się w maturze.

Nasz program jest tak skuteczny, że od roku 1998 wprowadziliśmy system udzielania gwarancji na zdanie matury z języka angielskiego.

Wszyscy nasi absolwenci zdali maturę!  Wiemy o tym, gdyż utrzymujemy kontakt z naszymi wychowankami. Monitorujemy ich wyniki na maturze i porównujemy je z otrzymanymi podczas naszych egzaminów wewnętrznych.  
Dyrektorem metodycznym szkoły jest Joanna Lorenz, autorka licznych publikacji na temat przygotowania do matury z języka angielskiego, teacher trainer prowadząca szkolenia metodyczne dla nauczycieli oraz współautorka serii podręczników wydawnictwa Longman Matura Success.

Wykładowcy to ludzie profesjonalni i kompetentni, egzaminatorzy i weryfikatorzy OKE,  specjalnie dodatkowo przeszkoleni w naszym ośrodku.

Są oni poddawani ciągłej kontroli i opiece metodycznej ze strony kierownictwa placówki, jak również oceniani przez samych uczniów, co pozwala im dostosować swoje metody dydaktyczne do ich potrzeb.

W lipcu 2010 nasza placówka została poddana szczegółowej ocenie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 Zostały przetestowane nasze sale i ich wyposażenie, programy dydaktyczne, kadra oraz system ewaluacji. Na tej podstawie otrzymaliśmy akredytację Kuratorium Oświaty.W roku 2015 ocena została przez Kuratorium powtórzona, a akredytacja utrzymana.