Matura Plus

 
Kadra nauczycielska w Matura Plus- fachowcy z powołaniem:
  język angielski

Rafał Piątek

Nauczyciel j. angielskiego w  V LO w Poznaniu od 2002.  Egzaminator OKE od 2004 r. Nauczyciel dyplomowany od 2010. Lubi obejrzeć film, przeczytać książkę - kiedy tylko pozwoli mu na to czas. W Matura Plus od 2006.
  język angielski i język niemiecki
Krzysztof Geddert
Nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego od 2001 roku. Nauczyciel mianowany od 2012 roku. Pracuje z maturzystami od 2006 roku. Nauczyciel licealny i wykładowca języka angielskiego na WSPiA. W Matura Plus od 2010 r. 
  język niemiecki
Barbara Ostoja
Od 2006 roku nauczyciel j. niemieckiego, od 2007 roku w LO w Puszczykowie. Od roku 2012 nauczyciel mianowany i egzaminator OKE. Dyplomowany tutor  (indywidualny opiekun młodzieży) po  Kolegium Tutorów we Wrocławiu.  Wierzy w indywidualne podejście do ucznia i sens edukacjiW Matura Plus od 2009 roku.
  biologia
Milena Jankowska

Od 1998r  nauczyciel biologii,  pracuje w Liceum  św. Marii Magdaleny , nauczyciel dyplomowany od 2009, od 2006 egzaminator, a od 2009 weryfikator OKE. Wykształciła kilkoro finalistów i laureatów Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności oraz Olimpiady Ekologicznej.  Młodzież z „Marynki” kilkakrotnie nagrodziła ją statuetką Mariana, będącą  swoistym wyrazem uznania uczniów, szacunku i podziękowania za nauczycielski trud. Z wykształcenia jest biologiem środowiskowym i jej pasją jest praca w terenie , lubi turystykę krajoznawczą, a jej ukochanym zakątkiem Polski jest Podlasie.

Katarzyna Rymer

Nauczyciel biologii (w gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym)  a także pracownik na Wydziale Biologii UAM od 1999 roku, współautorka publikacji  w czasopismach naukowych. Nauczyciel mianowany od 2003 roku,  egzaminator OKE od 2007 roku ,od roku 2010 konstruktor zadań maturalnych do banku zadań OKE, także tych nowych do matury 2015. Lubi ciekawe kino i literaturę,  a także pływanie.

  chemia

Elżbieta Świtajska

Nauczyciel chemii w LO IV od 1990, nauczyciel dyplomowany od 2003, egzaminator OKE od 2004. Współautorka publikacji Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dotyczących wymagań edukacyjnych z chemii dla LO, autorka publikacji związanych z ekologią i ochroną środowiska. W wolnym czasie ćwiczy jogę, gra w tenisa i podróżuje.

Anna Foltyńska

Nauczyciel chemii od 1999. Nauczyciel mianowany od 2003, egzaminator OKE od 2006. Kilkukrotnie wybierana przez uczniów jako Mistrz Konsekwencji i Nauczyciel Roku. Ukończyła studia podyplomowe z ochrony środowiska, biologii i … PR. W chwilach wolnych lubi słuchać jazzu oraz czytać książki historyczne i biografie wielkich uczonych.

  fizyka
Mariola Litwińska
Nauczycielka fizyki od 1995 roku.  Egzaminator OKE  od 2005 roku (od początku Nowej Matury). Uczy w X LO od 1996 roku. Nauczyciel dyplomowany od 2004 roku. Wykształciła wielu studentów i absolwentów Politechniki. W Matura Plus od 2008. Jej pasją są spływy kajakowe i piesze wędrówki.
  geografia
Przemysław Szymura

Pracuje na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM od 1991 roku. Nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości. Egzaminator OKE od 2005 roku, nauczyciel dyplomowany geografii od 2006 roku. Wykształcił wielu olimpijczyków Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej oraz Olimpiady Przedsiębiorczości. W Matura Plus od 2005 roku. Hobby: piesze wędrówki w górach, speleologia i wspinaczka skałkowa.
 

Beata Bojarska
Od  1996 roku nauczycielka geografii w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu. Geografia jest w tej szkole najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym. Od 2005 roku, czyli od początku obecnej formuły matury, egzaminator OKE. Obecnie pracuje jako tzw. egzaminator powtórnego sprawdzania. Nauczyciel dyplomowany od 2007 roku. W Matura Plus od 2006 roku. W wolnym czasie, jako geograf, lubi oczywiście  podróżować.
  historia
Juliusz Kaczanowski

„Człowiek legenda”, nauczyciel  historii od 1980 roku. Najpierw akademicki, od 2004 roku w VIII LO.  Odznaczony Orderem Komisji Edukacji Narodowej w 2011 roku. Kilkukrotny zdobywca tytułu najlepszego nauczyciela w VIII LO. Nauczyciel mianowany od 2000 roku. Wykształcił wielu historyków. W Matura Plus od 2005 roku.

  matematyka

Grażyna Rotnicka

 

Od 1981 roku nauczyciel matematyki i informatyki w IV LO, w latach 1988 - 2006 wicedyrektor w w/w liceum, nauczyciel dyplomowany 2004 roku, egzaminator OKE od początku nowej matury. W wolnym czasie interesuje się muzyką klasyczną i operową. W Matura Plus od 2000 roku.

 

Artur Kubiak

Nauczyciel z powołania od 1997 r., od 2004 w VIII LO, egzaminator OKE od początku nowej matury, nauczyciel dyplomowany od 2006 r. W Matura Plus od 2008 roku.

  język polski
Aneta Cierechowicz

Od  1991 roku nauczyciel j. polskiego w LO VIII, egzaminator OKE  i nauczyciel dyplomowany od 2004 roku, autorka zeszytu ćwiczeń dla licealistów, jej pasją jest teatr, jest opiekunem koła teatralnego w VIII LO, jej uczniowie zdobywają nagrody w konkursach poetyckich i teatralnych. W Matura Plus od 2011 roku.

 

Aleksandra Radziszewska

 Nauczyciel języka polskiego z kilkunastoletnim stażem. Od 2004  – egzaminator OKE, od 2005 – nauczyciel dyplomowany. Od 2008 – w VIII LO. Współautorka ćwiczeń do języka polskiego, inicjatorka  konkursów ortograficznych. Nauczyciel z wyboru i zamiłowania. W wolnych chwilach uprawia turystykę rowerową .

  WOS
Jerzy Kaźmierczak
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie od 1989 roku, nauczyciel dyplomowany od 2003r. Pracuje w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Egzaminator OKE z historii i WOS. Oprócz studiów w zakresie historii ukończył studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. W wolnych chwilach uprawia biegi przełajowe, przemierza szlaki turystyczne i słucha muzyki filmowej.
  dyrekcja
  Joanna Lorenz

Dyrektor metodyczny placówki od momentu jej powstania, nauczyciel j. angielskiego od 1991 roku, od roku 1995 specjalistka od matury, autorka licznych publikacji na temat przygotowania do matury z języka angielskiego    (m. in. w anglojęzycznym czasopiśmie Teacher, w Rzeczypospolitej, Głosie Wielkopolskim i Gazecie Poznańskiej),  teacher trainer prowadząca szkolenia metodyczne dla nauczycieli oraz współautorka serii podręczników wydawnictwa Longman Matura Success. Jest autorką programu kursu języka angielskiego oraz koordynatorem wszystkich  pozostałych kursów w Matura Plus. Od kilku lat obowiązki administracyjne nie pozwalają jej na prowadzenie cotygodniowych zajęć na kursach, jednak często przyjemnością obejmuje zastępstwa oraz prowadzi bezpłatne konsultacje z języka angielskiego dla wszystkich kursantów. W Matura Plus od … zawsze.