JĘZYK HISZPAŃSKI

1. Przykładowe zestawy zadań i arkusze maturalne na poziomie podstawowym i rozszerzonym dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową A1

poziom podstawowy poziom rozszerzony
Przykładowe zestawy zadań

zestaw zadań P

rozwiązanie P

zestaw zadań R

rozwiązanie R

transkrypcja P transkrypcja R
plik dźwiękowy P plik dźwiękowy R
Przykładowe zadania z Informatora 2015

zestaw zadań

+ rozwiązanie P

zestaw zadań R

+ rozwiązanie R

Matura próbna grudzień 2014 arkusz P arkusz R
rozwiązanie P rozwiązanie R
transkrypcja P transkrypcja R
Arkusze maturalne maj 2015 arkusz P arkusz R
rozwiązanie P rozwiązanie R
transkrypcja P transkrypcja R
Arkusze maturalne maj 2016 arkusz P arkusz R
rozwiązanie P rozwiązanie R
transkrypcja P transkrypcja R
Arkusze maturalne maj 2017 arkusz P arkusz R
rozwiązanie P rozwiązanie R
transkrypcja P transkrypcja R

2. Arkusze maturalne dla poziomu dwujęzycznego

poziom dwujęzyczny
Przykładowe zestawy zadań

arkusz D 2017

rozwiązanie D

transkrypcja D

arkusz D 2016

rozwiązanie D

transkrypcja D

arkusz D 2015

rozwiązanie D

transkrypcja D

arkusz D 2014

rozwiązanie D

transkrypcja D

arkusz D 2013

rozwiązanie D

transkrypcja D

arkusz D 2012

rozwiązanie D

transkrypcja D