Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z matematyki

Aby zdać maturę, uczeń powinien zaliczyć egzamin maturalny z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego w formie pisemnej na poziomie podstawowym uzyskując co najmniej 30% wymaganych punktów.

Zakres sprawdzanych na egzaminie wiadomości i umiejętności z matematyki określa nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Jeśli matematyka została wybrana jako przedmiot dodatkowy, egzamin jest zdawany również na poziomie rozszerzonym.

Arkusze na obu poziomach składają się z trzech grup zadań:

·        zadania zamknięte

·        zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

·        zadanie otwarte rozszerzonej odpowiedzi

Trzeci typ zadania wymaga starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania.

W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z określonych przez Komisję Egzaminacyjną wzorów matematycznych, linijki, oraz prostego kalkulatora.

 

Poniższa tabela zawiera skrócony opis zawartości arkusza maturalnego oraz arkusz matury majowej 2015 w formie PDF wraz z rozwiązaniami. Pojawią się one po kliknięciu na zestaw P i rozwiązanie P znajdujące się w prawej części tabeli.