Matura.org

MATURA
W FORMULE SPRZED 2015

CHEMIA

Absolwenci sprzed 2015 mogą wybrać chemię wyłącznie jako przedmiot dodatkowy. W formule sprzed 2015 można ją zdawać albo na poziomie podstawowym albo na rozszerzonym, wyboru dokonuje maturzysta w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i wymagań rekrutacyjnych, którym pragnie sprostać.


UWAGA:
Rozwiązując zadania musisz przedstawić tok rozumowania, a nie tylko podać wynik końcowy. Bardzo ważne są jednostki w zadaniach rachunkowych i współczynniki w równniach reakacji chemicznych.