Matura.org

MATURA
W FORMULE SPRZED 2015

FILOZOFIA

Absolwenci sprzed 2015 mogą wybrać filozofię wyłącznie jako przedmiot dodatkowy. W formule sprzed 2015 można ją zdawać albo na poziomie podstawowym albo na rozszerzonym, wyboru dokonuje maturzysta w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i wymagań rekrutacyjnych, którym pragnie sprostać.


*Niektóre z wykorzystaniem krótkiego tekstu źródłowego
** teksty pochodzą z listy lektur wymienionych w Informatorze Maturalnym z Filozofii na str. 20-22, na poziomie rozszerzonym mogą również pochodzić spoza kanonu, jeśli podejmują tematy określone w wymaganiach egzaminacyjnych
*** W arkuszu na poziomie rozszerzonym oprócz testu albo zamiast testu będzie umieszczone zadanie polegające na napisaniu krótkiego tekstu własnego związanego częściowo ze wspomnianym tekstem filozoficznym