Matura.org

MATURA W FORMULE SPRZED 2015

FIZYKA I ASTRONOMIA

Absolwenci sprzed 2015 mogą wybrać fizykę wyłącznie jako przedmiot dodatkowy. W formule sprzed 2015 można ją zdawać albo na poziomie podstawowym albo na rozszerzonym, wyboru dokonuje maturzysta w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i wymagań rekrutacyjnych, którym pragnie sprostać.