Matura.org

MATURA
W FORMULE SPRZED 2015

GEOGRAFIA

Absolwenci sprzed 2015 mogą wybrać geografię wyłącznie jako przedmiot dodatkowy. W formjule sprzed 2015 można ją zdawać albo na poziomie podstawowym albo na rozszerzonym, wyboru dokonuje maturzysta w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i wymagań rekrutacyjnych, którym pragnie sprostać.


Zadaniom towarzyszy mapa oraz inne materiały źródłowe np. mapa poglądowa, plan, tekst o tematyce geograficznej, fotografia, tabela statystyczna, schemat, wykres, profil, przekrój.