Matura.org


MATURA W FORMULE SPRZED 2015

HISTORIA

Absolwenci sprzed 2015 mogą wybrać historię wyłącznie jako przedmiot dodatkowy. W formule sprzed 2015 można ją zdawać albo na poziomie podstawowym albo na rozszerzonym, wyboru dokonuje maturzysta w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i wymagań rekrutacyjnych, którym pragnie sprostać.


*Może to być : tekst pisany, ilustracja, mapa, drzewo genealogiczne, tabela statystyczna, diagram, schemat.