Matura.org


MATURA W FORMULE 2015

HISTORIA MUZYKI

Absolwenci sprzed 2015 mogą wybrać historię muzyki wyłącznie jako przedmiot dodatkowy.W formule sprzed 2015 można ją zdawać albo na poziomie podstawowym albo na rozszerzonym, wyboru dokonuje maturzysta w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i wymagań rekrutacyjnych, którym pragnie sprostać.
Arkusz

Rozwiązanie


*Do Arkusza na poziomie podstawowym dołączone jest nagranie z przykładami utworów muzycznych lub ich fragmentów (łączny czas maksymalnie 10 minut) UWAGA: W zadaniach nie wymaga się rozpoznania utworu i jego twórcy
Arkusz

Rozwiązanie