Matura.org


MATURA W FORMULE SPRZED 2015

HISTORIA SZTUKI

Absolwenci sprzed 2015 mogą wybrać historię sztuki wyłącznie jako przedmiot dodatkowy. Można ją zdawać albo na poziomie podstawowym albo na rozszerzonym, wyboru dokonuje maturzysta w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i wymagań rekrutacyjnych, którym pragnie sprostać.
Arkusz P

Rozwiązanie P


* Zadaniom mogą towarzyszyć ilustracje lub krótki tekst źródłowy
Arkusz R

Rozwiązanie R


*mogą im towarzyszyć krótkie teksty dotyczące dzieł) np. biorąc pod uwagę kompozycję , kolorystykę, światłocień
** Jeden temat wymaga uwzględnienia dzieł , które analizował w części analitycznej, drugi zaś to umożliwia, ale uczeń może pominąć odniesienie do reprodukcji i wypowiedzieć się wyłącznie w sposób twórczy i swobodny, aby opisać swoje indywidualne odczucia, przemyślenia i zainteresowania.