Matura.org


MATURA W FORMULE SPRZED 2015

JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA

Absolwenci sprzed 2015 mogą wybrać język łaciński i kulturę antyczną wyłącznie jako przedmiot dodatkowy. W formule sprzed 2015 można ją zdawać albo na poziomie podstawowym albo na rozszerzonym, wyboru dokonuje maturzysta w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i wymagań rekrutacyjnych, którym pragnie sprostać.
Arkusz

Rozwiązanie


*zadania mogą być zaopatrzone w ilustracje, teksty źródłowe, plany i mapy
Arkusz

Rozwiązanie