Matura.org


MATURA W FORMULE SPRZED 2015

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY

Absolwenci techników 2014/15 i osoby poprawiające maturę mogą wybrać język obcy nowożytny z listy 6 języków. Może to być:

 • Język angielski
 • Język francuski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski
 • Język hiszpański
 • Język włoski
Jako przedmiot dodatkowy można wybrać

a) ten sam język, który uczeń wybrał jako przedmiot obowiązkowy
b) inny język z grupy języków do wyboru

W pierwszej sytuacji (a) język obcy wybrany jako przedmiot dodatkowy musi być zdawany na poziomie rozszerzonym, bo abiturient podczas zdawania przedmiotów obowiązkowych podszedł już do egzaminu na poziomie podstawowym z tego przedmiotu.
W drugiej sytuacji (b) maturzysta decyduje czy będzie zdawać egzamin z języka na poziomie podstawowym czy rozszerzonym.


Uczeń nie musi zdawać egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego, jeśli zdaje ten język jako przedmiot dodatkowy może to jednak zrobić, jeśli takie są wymagania wyższej uczelni, na która się wybiera.

*typy testów : testy zamknięte typu Prawda/ Fałsz, dobieranie, test wielokrotnego wyboru.

Arkusz

Rozwiązanie

*typy testów : testy zamknięte typu Prawda/ Fałsz, dobieranie, test wielokrotnego wyboru
** Krótki tekst użytkowy: notatka, ankieta, ogłoszenie, zaproszenie, pocztówka, wiadomość 
dłuższy tekst użytkowy: list formalny lub list prywatny

Ponieważ język angielski jest najpopularniejszym wyborem wśród maturzystów, załączamy przykładowe testy z tego języka - arkusze z pozostałych języków nowożytnych można znaleźć pod Arkusze maturalne.
Zarówno egzamin ustny, jak i pisemny sprawdza słownictwo z następujących grup tematycznych:

  • Człowiek
  • Dom
  • Szkoła
  • Praca
  • Życie rodzinne i towarzyskie
  • Żywienie
  • Zakupy i usługi
  • Podróżowanie i turystyka
  • Kultura
  • Sport
  • Zdrowie
  • Nauka i technika
  • Przyroda
  • Państwo i społeczeństwo
  • Kultura krajów danego obszaru językowego