Matura.org


MATURA W FORMULE SPRZED 2015

JĘZYK POLSKI JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Język polski jest jednym z trzech obowiązkowych przedmiotów na maturze. Musi go zdawać każdy abiturient w Polsce i każdy musi zaliczyć na 30 % zarówno egzamin ustny, jak i pisemny na poziomie podstawowym.

EGZAMIN USTNY

Egzamin ustny z polskiego wszyscy zdają na jednym poziomie i jest on obowiązkowy.

Składa się on z 2 części:
- prezentacja tematu
- rozmowa na temat prezentacji czyli niejako jej "obrona".

Egzamin przypomina nieco obronę pracy dyplomowej czy magisterskiej, przy czym "praca" przedstawiona jest w formie ustnego referatu.


EGZAMIN PISEMNY