Matura.org


MATURA W FORMULE SPRZED 2015

JĘZYK POLSKI JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY

Tekst własny na poziomie rozszerzonym trudniejszą formę (esej lub interpretacja porównawcza) i wymaga większej wiedzy zarówno z dziedziny literatury, jak i języka oraz kultury. Jego podstawą są zwykle teksty spoza kanonu lektur.