Matura.org

MATURA W FORMULE SPRZED 2015

MATEMATYKA JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Matematyka jest jednym z trzech obowiązkowych przedmiotów na maturze - każdy abiturient w Polsce musi ją zdać na poziomie podstawowym.

Około 60% arkusza stanowią zadania zamknięte - uczeń musi wybrać jedno z czterech rozwiązań oznaczonych literami A, B, C i D. Można będzie za nie uzyskać maksymalnie 1 punkt.

Pozostałe to "tradycyjne" zadania otwarte - krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi, za które można uzyskać odpowiednio 2 lub aż 6 punktów.