Matura.org


MATURA W FORMULE SPRZED 2015

MATEMATYKA JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY


Jeżeli osoba zdająca maturę w formule sprzed 2015 chce zdawać matematykę na poziomie rozszerzonym, może to zrobić wybierając ją jako przedmiot dodatkowy.