Matura.org


MATURA W FORMULE SPRZED 2015

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Absolwenci techników 2014/15 oraz absolwenci sprzed 2015 mogą wybrać WOS wyłącznie jako przedmiot dodatkowy.
W formule sprzed 2015 można ją zdawać
albo na poziomie podstawowym albo na rozszerzonym, wyboru dokonuje maturzysta w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i wymagań rekrutacyjnych, którym pragnie sprostać.
Arkusz

Rozwiązanie

*ostatnie zadanie ( za 15 pkt) polega na napisaniu dłuższej wypowiedzi np. list do redakcji, instytucji, urzędu
Arkusz

Rozwiązanie


*źródła pisane, statystyczne, ikonograficzne, kartograficzne