PODSTAWY PROGRAMOWE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

   
  1. Podstawa programowa: j. polski
  2. Podstawa programowa: języki obce
  3. Podstawa programowa: edukacja historyczna i obywatelska
  4. Podstawa programowa: edukacja przyrodnicza
  5. Podstawa programowa: edukacja matematyczna i techniczna
  6. Podstawa programowa: edukacja artystyczna i kulturalna
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej