Ogólne zasady rekrutacji dla maturzystów
aby poznać szczegóły kliknij na > szczegóły

Akademia Wychowania Fizycznego >treść uchwały

· kierunek

przedmiot

waga poziomu

+

przedmiot

waga poziomu

+

przedmiot

waga poziomu

+

przedmiot / element
dodatkowy

· Wychowanie fizyczne

j. obcy

R x 1,5
P x 1

+

1 z 7 przedmiotów

R x 1,5
P x 1

+

 


 

ocena z WF* 

·  Sport

j. obcy

R x 1,5
P x 1

+

1 z 7 przedmiotów

R x 1,5,
P x 1

+

 

 

+

ocena z WF* i kryteria uzupełniające **

· Turystyka i rekreacja

j. polski

R x 1,5
P x 1

+

j. obcy

R x 1,5
P x 1

+

1 z 4 przedmiotów

R x 1,5
P x 1

 

· Fizjoterapia

j. obcy

R x 1,5
P x 1

+

1 z 3 przedmiotów

R x 1,5

 

 

 

 

 

· Taniec w kulturze fizycznej j. obcy

R x 1,5
P x 1

+

(wiedza o tańcu)

szczegóły

 

   

+

egzamin z tańca + kryteria uzupełniające szczegóły
 

· Dietetyka

j. obcy

R x 1,5
P x 1

+

1 z 4 przedmiotów

R x 1,5
P x 1

 

 

 

 

 

: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, WOS                                                                                                                                          
: biologia, historia, geografia, WOS                                                                                                    
: biologia, chemia, fizyka
: biologia, chemia, fizyka, matematyka

* Przyznawane są punkty za ocenę uzyskaną z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej  przeliczone wg tabeli :

6-stopniowa skala ocen

Ocena

Punkty

6

100

5

75

4

60

3

45

2

30 

 

 


** Kryteria uzupełniające – kandydaci posiadający klasę sportową lub klasę mistrzowską w dyscyplinach sportu prowadzonych przez Uczelnię (specjalizacje instruktorskie i trenerskie) mogą uzyskać dodatkowe punkty kwalifikacyjne.

TERMINY PROCESU REKRUTACYJNEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REHABILITACJI