Ogólne zasady rekrutacji dla maturzystów
aby poznać szczegóły kliknij na > treść uchwały

Politechnika Poznańska > treść uchwały

· Kierunek

przedmiot

waga poziomu

+

przedmiot

waga poziomu

+

przedmiot

waga poziomu

+

przedmiot

waga poziomu

· Architektura

j. polski

P x 1
***

+

j. obcy

P x 1
***

matematyka

P x 1,5
+ R x 1,5 **

+


Egzamin z rysunku

 

max 500pkt

· Budownictwo
· Inżynieria środowiska

j. polski

P x 0,5
***

+

j. obcy

P x 0,5
***

+

matematyka

P x 2,5
+ R x 2,5 **

+

chemia / fizyka/
informatyka

P x 2
+ R x 2 ***

· Bioinformatyka

j. polski

P x 0,5
***

+

j. obcy

P x 0,5
***

+

matematyka

P x 2,5
+ R
x 2,5 **

+

chemia / fizyka / informatyka/
biologia

P x 2
+ R x 2 ***

· Automatyka i robotyka (wydział Informatyki)
· Elektronika i telekomunikacja
· Informatyka  (wydział Informatyki)
· Teleinformatyka


j. polski

P x 0,5
***

+

j. obcy


P x 0,5
***

+

matematyka

P x 3,5
+ R x 3,5 **

+

chemia / fizyka / informatyka

P x 1
+ R x1 ***

· Edukacja artystyczna   w zakresie sztuk plastycznych

j. polski

P x 1
***

+

j. obcy

P x 1
***

historia /
historia sztuk /
historia muzyki

P x 1,5
***

+

egzamin z rysunku
+ "portfolio"

max
500pkt


· Automatyka i robotyka
(wydział Elektryczny)
· Edukacja techniczno-informatyczna
· Elektrotechnika
· Energetyka
· Fizyka techniczna
· Informatyka
(wydział Elektryczny)
· Inżynieria bezpieczeństwa
· Inżynieria biomedyczna
· Inżynieria zarządzania
· Inżynieria chemiczna i procesowa
· Inżyniernia farmaceutyczna*
· Inżynieria materiałowa
· Logistyka
· Lotnictwo i kosmonautyka

· Matematyka w technice
· Mechanika i budowa maszyn
· Mechatronika
· Technologia chemiczna
· Technologie ochrony środowiska
· Transport
· Zarządzanie i inżynieria produkcji

j. polski

P x 1
***

+

j. obcy

P x 1
***

+

matematyka

P x 2
+ R x 2 **

+

biologia/
chemia/
fizyka/
geografia/
informatyka

P x 2
+ R x 2***

* rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

** liczy się suma punktów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, w przypadku niezdawania matematyki na poziomie R liczy się poziom P + 0 pkt

*** liczy się suma punktów z jednego z wymienionych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym (jeśli maturzysta zdawał kilka z nich, to z tego przedmiotu, z którego uzyskał najkorzystniejszy wynik).

Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który był zdawany w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym przeliczamy wg następującego wzoru:

a) dla wyników w przedziale do 29% : PPODST = 2 PROZ
b) dla wyników w przedziale od 30% : PPODST = 0,5 PROZ + 50

gdzie:

PPODST – wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym, PROZ – wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Za PPODST przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów) w przypadku gdy kandydat zdawał egzamin na poziomie zarówno podstawowym jak i rozszerzonym lub dwujęzycznym.

kandydat może uzyskać od 0 do 500 za anonimowy, składający się z dwóch sesji rysunkowych, egzamin wstępny z rysunku, polegający na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów.

kandydat może uzyskać od 0 do 500 za anonimowy egzamin obejmujący jedną sesję rysunkową sprawdzającą umiejętność twórczego transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku oraz sprawdzenie zestawu 5 prac malarskich i 5 prac rysunkowych formatu 100x70 cm wykonanych przez kandydata. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów.


Wykaz olimpiad, których finaliści stopnia centralnego są przyjmowani z pominięciem standardowego postępowania rekrutacyjnego opisanego powyżej.