Ogólne zasady rekrutacji dla maturzystów  treść uchwały
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

        wydział

          kierunek

przedmiot

waga poziomu

+

przedmiot

waga poziomu

+

przedmiot

waga poziomu

+

przedmiot

waga poziomu

Anglistyki

· Filologia angielska
 

j. polski

R x 0,2

+

j. angielski pisemny

R x 0,6

+

j. angielski ustny

 x 0,2

     
· Filologia angielska-chińska j. polski R x 0,4
P x 0,2
+ j. angielski pisemny R x 0,6            
· English Studies: Literature and Culture j. polski R x 0,4 + j. angielski pisemny R x 0,4 +

j. angielski lub ustny

x 0,2

     

· Filologia niderlandzka

j. polski

R x 0,4
P x 0,2

+

j. angielski lub j.niemiecki

R x 0,6

 

 

 

     

Biologii

· Biologia

j. polski

R x 0,1
P x 0,1

+

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

1 z 5
najlepiej
biologia 

 

 

 

> szczegóły

· Biotechnologia

j. polski

R x 0,1
P x 0,1

+

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

1 z 5
najlepiej
biologia 

 

 

 

> szczegóły

· Bioinformatyka

j. polski

R x 0,1
P x 0,1

+

j. angielski

R x 0,2
P x 0,1

+

matematyka

R x 0,35
P x 0,2

+

1 z 4
najlepiej
biologia lub informatyka

> szczegóły

Chemii

· Chemia

j. polski

R x 0,2
P x 0,1

+

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

1 z 5
najlepiej
chemia

 

 

 

> szczegóły

Filologii polskiej
i klasycznej

· Filologia polska

j. polski

R x 0,6
P x 0,3

 

 

+

2 z 7

R x 0,2
P x 0,1

 

 

 

· Filologia klasyczna              

j. polski

R x 0,4
P x 0,2

+

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

matematyka

R x 0,2
P x 0,1

+

1 z 5

R x 0,2
P x 0,1

· Wiedza o teatrze           

j. polski

R x 0,4
P x 0,2

 

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

2 z 8

R x 0,2
P x 0,1

 

 

 

· Filmoznawstwo i kultura mediów   

j. polski

R x 0,4
P x 0,2

+

j. obcy

R x 0,3
P x 0,1

+

1 z 6

R x 0,3
P x 0,1

 

 

 

· Studia polonistyczno–germanistyczne j. polski R x 0,4
P x 0,2
+     +

2 z 7

     

> szczegóły

· Polonistyczno–filozoficzne studia nauczycielskie j. polski R x 0,6
P x 0,3
+

2 z 8

R x 0,2
P x 0,1
           
· Latynistyczno-polonistyczne studia nauczycielskie  j. polski R x 0,4
P x 0,2
+

j. obcy

R x 0,4
P x 0,2
+

1 z 7

R x 0,4
P x 0,1

     

· Bałkanistyka
· filologia bułgarska
· filologia chorwacka
· filologia serbska  
· filologia czeska
· filologia słowiańska i  filologia polska
· studia południowosłowiańskie

j. polski

R x 0,4
P x 0,2

+

j. obcy

R x 0,6
P x 0,3

 

 

 

 

 

 

· Studia śródziemnomorskie              

j. polski

R x 0,4
P x 0,2

+

j. obcy

R x 0,4
P x 0,2

+

1 z 6

R x 0,2
P x 0,1

 

 

 

Fizyki

· Fizyka
· Technologie komputerowe    

j. polski

R x 0,1
P x 0,1

+

j. obcy

R x 0,1
P x 0,1

+

matematyka

R x 0,2
P x 0,4

+

1 z 3

> szczegóły

· Astronomia            

j. polski

R x 0,2
P x 0,1

+

j. obcy
najlepiej
angielski

> szczegóły

+

1 z 6

 

 

 

> szczegóły

· Reżyseria dźwięku
· Akustyka

j. polski

R x 0,1
P x 0,05

+

j. obcy
 

R x 0,1
P x 0,05

+

1 z 6

 

+

Test muzyczny dla reżyserii dźwięku

> szczegóły

· Biofizyka
· Fizyka medyczna   

j. polski

R x 0,2
P x 0,1
+

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

1 z 5 v

R x 0,6
P x 0,3

   

 

Nauk Geograficznych i Geologicznych

· Geografia
· Geoinformacja
· Geologia
· Gospodarka przestrzenna
· Turystyka i rekreacja
· Zarządzanie środowiskiem
· Ekologia miasta
· Hydrologia/meteorologia i klimatologia
· Geoanaliza społeczno - ekonomiczna

 

 

 

j. obcy

R x 0,3
P x 0,15

+

1 z 4 najlepiej
geografia

 

 

 

 > szczegóły

Historyczny

· Historia
· Humanistyka w szkole

j. polski

R x 0,2
P x 0,1

+

j. obcy

R x 0,3
P x 0,15

+

dowolny przedmiot

R x 0,5
P x 0,25

 

 

 

· Archeologia

j. polski

R x 0,2
P x 0,1

+

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

dowolny przedmiot

R x 0,4
P x 0,2

+

matematyka

R x 0,2
P x 0,1

· Etnologia

j. polski

R x 0,2
P x 0,1

+

j. obcy

R x 0,4
P x 0,2

+

dowolny przedmiot

R x 0,4
P x 0,2

 

 

 

· Historia sztuki

dowolny przedmiot

P /R x 0,5

+

dowolny
przedmiot

P /R x 0,5

 

 

 

 

 

 

· Muzykologia

j. polski

R x 0,6
P x 0,2

 

 

 

+

1 z 3

 

 

 

> szczegóły

· Wschodoznawstwo

j. polski

R x 0,2
P x 0,1

+

j. obcy (najlepiej rosyjski)

> szczegóły

+

WOS/historia/
geografia

R x 0,3
P x 0,2

 

 

 

Matematyki
i Informatyki

· Informatyka

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

matematyka

R x 0,4

+

matematyka lub informatyka

R x 0,4

 

 

 

· Matematyka
· Nauczanie matematyki lub informatyki

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

matematyka

R x 0,8
P x 0,4

 

 

 

 

 

 

Nauk Społecznych

· Kognitywistyka
· Psychologia

j. polski

R x 0,3
P x 0,1

+

j. obcy

R x 0,3
P x 0,1

+

1 z 9

R x 0,4
P x 0,2

 

 

 

· Filozofia
· Etyka
· Komunikacja społeczna
· Zarządzanie wiedzą
· Życie publiczne

j. polski

R x 0,4
P x 0,1

+

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

1 z 11

R x 0,4
P x 0,2

 

 

 

· Kulturoznawstwo

j. polski

R x 0,4
P x 0,1

+

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

1 z 8


 

 

 

> szczegóły

· Socjologia
· Praca socjalna

j. polski

R x 0,4
P x 0,2

+

j. obcy

R x 0,2
P x 0,1

+

1 z 8


R x 0,4
P x 0,2

 

 

 

Nauk politycznych i dziennikarstwa

· Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
· Politologia
· Stosunki międzynarodowe
· Zarządzanie państwem
· Bezpieczeństwo narodowe

 

j. polski

R x 0,3
P x 0,2

+

j. obcy

R x 0,2
P x 0,2

+

dowolny przedmiot najlepiej WOS

 

 

 

> szczegóły

Studiów edukacyjnych

· Pedagogika
· Pedagogika specjalna
· Pedagogika – edukacja elementarna

 

j. polski

R x 0,4
P x 0,2

+

j. obcy

R x 0,3
P x 0,15

+

1 z 11

 

 

 

> szczegóły

· Pedagogika – edukacja elementarna i język angielski

j. polski

R x 0,2
P x 0,1

+ j. angielski
pisemny

R x 0,3

+

j. angielski
ustny

 x 0,3

   
· Pedagogika – edukacja elementarna i język niemiecki

j. polski

R x 0,2
P x 0,1

+ j. niemiecki
pisemny

R x 0,5
P x 0,25

+

j. niemiecki
ustny

 x 0,3

   

·Pedagogika –  wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

j. polski

R x 0,3
P x 0,15

+

j. obcy

R x 0,3
P x 0,15

+

1 z 11

 

 

 

Neofilologii

· Filologia ros. z ang.
· Filologia ukraińska. z ang.

j. polski

R x 0,2
P
x 0,1

+

j. angielski
pisemny

R x 0,6

+

j. angielski ustny

  x 0,2

 

 

 

· Filologia rosyjska
· Filologia rosyjska z  filologią ukraińską

j. polski

R x 0,3
P x 0,1

+

j. obcy
pisemny

R x 0,5
P x 0,3

+

j. obcy ustny

  x 0,2

+

wymagana znajomość j. ros. na poziomie B1

 

· Filologia rosyjska bez znajomości języka
· Filologia ukraińska

j. polski

R x 0,3
P x 0,1

+

j. obcy pisemny

R x 0,5
P x 0,3

+

j. obcy ustny

  x 0,2

 

   

· Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
· Lingwistyka stosowana
· Lingwistyka stosowana bez znajomości języka niemieckiego

j. polski

R x 0,3
Px 0,1

+

j. obcy pisemny

R x 0,5
P x 0,3

+

j. obcy ustny

  x 0,2

 

 

> szczegóły

· Hebraistyka
· Arabistyka
· Turkologia

j. polski

R x 0,2
P x 0,1

+

j. obcy

R x 0,8
P x 0,4

 

 

 

 

 

 

· Sinologia
· Japonistyka
· Indologia

j. polski

R x 0,3

+

j. obcy lub

R x 0,4

+

1 do wyboru

R x 0,3
P x 0,1

 

 

 

· Bałtologia
· Etnolingwistyka
· Językoznawstwo
i nauka o informacji ·Językoznawstwo komputerowe
· Filologia koreańska
· Filologia nowogrecka
· Filologie Azji
południowo
-wschodniej
· Ugrofinistyka

j. obcy
pisemny

R x 0,5

+

j. obcy ustny

 x 0,2
 

+

1 do wyboru

 

 

 

> szczegóły

· Filologia germańska
· Filologia germańska z filologią rosyjską
· Filologia germańska od poziomu A1

j. polski

R x 0,3
P x 0,1

+

j. obcy
pisemny

R x 0,5
P x 0,3

+

j. obcy ustny

 x 0,2
 

 

 

> szczegóły

· Filologia hiszpańska
· Filologia włoska
· Filologia romańska
· Filologia portugalska

j. polski

R x 0,3
P x 0,1

+

j. obcy pisemny
(najlepiej danej specjalności)

R > szczegóły

+

j. obcy ustny
(najlepiej danej specjalności)

 

 

 

> szczegóły

· Filologia norweska
· Filologia duńska

j. polski

R x 0,3
P x 0,1

+

j. niem.
lub
j. ang
pisemny

R x 0,5

+

j. niem. lub
j. ang ustny

R x 0,2

 

 

 

Prawa i administracji


· Prawo                    ·Administracja

j. polski

R x 0,3
P x 0,15

+

j. obcy

R x 0,3
P x 0,15

+

historia lub matematyka

R x 0,4
P x 0,2

 

 

 

· Prawo europejskie

j. polski

R x 0,3
P x 0,15
 

j. angielski

R x 0,4
P x 0,2

+

1 z 5

R x 0,3
P x 0,15

     

· Zarządzanie i prawo w biznesie

geografia /historia/
matematyka

R x 0,6
P x 0,3
+

j. angielski

R x 0,4
P x 0,2

           

Kierunek prawno - ekonomiczny

j. obcy (oprócz włoskiego)

R x 0,4
P x 0,2

+

geografia / historia / matematyka

R x 0,6
P x 0,3

 

 

 

 

 

 

Teologiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Kultury Europejskiej

                       

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i społeczne

 

j. polski

R x 0,3

+

j. obcy

R x 0,3
P x 0,15

+

1 z 8 do wyboru

R x 0,4
P x 0,2

 

 


 


biologia, geografia, matematyka, chemia, fizyka
j.obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki kultura antyczna
fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia, geografia
historia muzyki, historia, matematyka
drugi j. obcy nowożytny, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej lub j. regionalny pisemny (kaszubski), historia, geografia, filozofia, WOS, lub historia sztuki, historia muzyki.
j. francuski, j. niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka
biologia, chemia, fizyka, historia, matematyka, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, j. regionalny – kaszubski
filozofia, biologia, chemia, fizyka, historia, matematyka, geografia, historia muzyki, wiedza o tańcu, historia sztuki, WOS
historia, historia sztuki, filozofia, WOS, matematyka, historia muzyki, wiedza o tańcu, geografia
historia, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, WOS, filozofia, drugi język obcy nowożytny
historia, WOS, filozofia, matematyka, geografia, informatyka, historia sztuki, biologia
biologia, historia, matematyka, WOS, chemia, fizyka, geografia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, informatyka
j.łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości narodowej, lub j. regionalny (pisemny), j. mniejszości narodowej, matematyka, historia, geografia
drugi j.obcy (ustny), drugi język obcy (pisemny), j. mniejszości narodowej , lub j. regionalny pisemny (kaszubski)
geografia, biologia, matematyka, fizyka
biologia, chemia, informatyka, matematyka, fizyka
chemia, biologia, informatyka, fizyka
j. niemiecki, historia , wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna
język łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, historia sztuki, WOS
matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, wiedza o tańcu
historia, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, WOS
j. obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia, historia sztuki, historia muzyki, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna
fizyka, informatyka, matematyka, chemia, biologia
j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna, historia, WOS, filozofia, historia sztuki
fizyka, informatyka, chemia
historia , wiedza o społeczeństwie, filozofia, historia sztuki, matematyka, j. łaciński i kultura antyczna, j. grecki i kultura antyczna