Ogólne zasady rekrutacji dla maturzystów
Uniwersytet przyrodniczy>treść uchwaływydział / kierunek przedmiot + przedmiot waga poziomu + przedmiot poziom i waga

Wszystkie kierunki

j. polski
pisemny
+ j. obcy
pisemny

j. polski +
j. obcy = 20%

+
1 przedmiot kierunkowy

80%

*jeden przedmiot z poniższej listy, tylko Weterynaria 2 przedmioty

Uwaga: szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisje ds. Studiów, w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.


Przedmioty kierunkowe będące podstawą rekrutacji:

Kierunek studiów

Wykaz przedmiotów kierunkowych

Biologia

Chemia

Fizyka
z astronomią

Geografia

Historia

Informatyka

Matematyka

WOS

Architektura krajobrazu

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

 

 

 

 

 

 

 

 

Dietetyka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekoenergetyka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanse i rachunkowość

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka i agroinżynieria

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria i gospodarka wodna

 

             
Inżynieria rolnicza                
Inżynieria biotworzyw                
Leśnictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

Medycyna roślin                
Ochrona środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogrodnictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka społeczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektowanie mebli **                
Rolnictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia drewna

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

Towaroznawstwo

 

 

 

 

 

 

 

 

Agroturystyka

 

 

 

 

 

 

 

 

Weterynaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Zootechnika

 

 

 

 

 

 

 

 

** dodatkowo egzamin kwalifikacyjny z rysunku odręcznego