SZKOŁY POLICEALNE PUBLICZNE

Medyczne Studium Zawodowe
ul. Szamarzewskiego 99
60-568 Poznań
tel. 61 847-30-00

email:
sekretariat@msz.poznan.pl


Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych
Szkoła policealna  nr 18

ul. Szamotulska 33
60-365 Poznań
tel. 61 867-26-80

email:
zsgd@ids.poznan.pl


Zespół Szkół Ekonomicznych
Szkoła policealna  nr 1

ul. Garncarska 7
61-817 Poznań
tel. 61 853-79-47


Zespół Szkół Handlowych
Szkoła policealna  nr 4

ul. Śniadeckich 54/58
60-774 Poznań
tel. 61 865-99-97

email:
zshkor@zsh.edu.pl


Publiczne Studium Informatyki
ul. Strzałkowskiego 5/7
60-854 Poznań
tel. 61 847-53-86
email:
pipsz@pipsz.pl

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27
Poznań
tel. 61 835 58 00
fax. 61 830 11 91
email:
szkola@sapsp.edu.pl

Medyczne Studium Zawodowe in. PCK
ul. Mostowa 6
60-855 Poznań
tel. 61 852 99 20
email:
biuro.msz@wsck.pl

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6
Szkoła Policealna Nr 30

ul. Działyńskich 4/5
61-727 Poznań
tel. 61 852 24 64
email:
sekretariat@lelewel.poznan.pl

Zespół Szkół Budowlano Drzewnych
Szkoła Policealna Nr 28

ul. Raszyńska 48
60-135 Poznań
tel. 61 861 00 27
email:
poczta@zsbd.pl